دانلودآهنگ محمد معتمدی

دانلود آهنگ محمد معتمدی به نام دل های فروشی

40.3K

دانلود آهنگ محمد معتمدی به نام دل های فروشی

Download Music Mohammad Motamedi – Delhaye Foroushi

از عشق برایت چه بگویم چه نگویم
بهتر که ازین راز نهان، چشم بپوشی
از عشق برایت چه بگویم چه نگویم
بهتر که ازین راز نهان، چشم بپوشی

دانلود آهنگ محمد معتمدی به نام دل های فروشی

دانلود آهنگ محمد معتمدی به نام آفرینش

18.1K

دانلود آهنگ محمد معتمدی به نام آفرینش

Download Music Mohammad Motamedi – Afarinesh

غوغا شدیم غوغا شیدا شدیم شیدا
تنها شدیم تنها ها تا بیافریند ها تا بیافریند
غوغا شدیم غوغا شیدا شدیم شیدا
تنها شدیم تنها ها تا بیافریند ها تا بیافریند

دانلود آهنگ محمد معتمدی به نام آفرینش