دانلود آهنگ

دانلود آهنگ Imagine

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons I Don’t Know Why

1.3K

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons I Don’t Know Why

Download Music Imagine – Dragons I Don’t Know Why

We could be strangers in the night
ما میتونستیم در شب غریبه باشیم
We could be passing in
the shadowstranslate
We couldn’t be closer if we tried
نمیتونستیم نزدیک تر بشیم اگه تلاش میکردیم

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons I Don’t Know Why

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Believer

731

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Believer

Download Music Imagine – Dragons Believer

I was broken from a young age
من از ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ام
Taking my sulking to the masses
خشم و اﺧﻤﻢ را روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ام
Writing my poems for the few
برای ﻋﺪه ی ﮐﻤﯽ ﺷﻌﺮ ھﺎﯾﻢ را ﺳﺮوده ام

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Believer

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Walking The Wire

297

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Walking The Wire

Download Music Imagine – Dragons Walking The Wire

I promise you from up above
از این بالا به تو قول می دهم
That we’ll take what comes
take what comes, love
ولی ما چیزی که اتفاق میوفته رو قبول میکنیم
اتفاقی که میوفته رو قبول میکنیم

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Walking The Wire

دانلود ریمیکس Imagine به نام Dragons Believer

2.8K

دانلود ریمیکس Imagine به نام Dragons Believer

Download Remix Imagine – Dragons Believer

I was broken from a young age
من از ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ام
Taking my sulking to the masses
خشم و اﺧﻤﻢ را روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ام
Writing my poems for the few
برای ﻋﺪه ی ﮐﻤﯽ ﺷﻌﺮ ھﺎﯾﻢ را ﺳﺮوده ام

دانلود ریمیکس Imagine به نام Dragons Believer

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Dancing In The Dark

1.3K

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Dancing In The Dark

Download Music Imagine – Dragons Dancing In The Dark

Don’t throw my name ’round here like that
این جوری اینجا اسم منو فریاد نزن
You could get us in some trouble
می‌تونستی ما رو تو دردسر بندازی
Talking that way and
با این روش ادامه دادن

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Dancing In The Dark

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Start Over

454

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Start Over

Download Music Imagine – Dragons Start Over

Clenched teeth, no words
دندانهای بهم فشرده شده، بدون هیچ حرفی
All this distance taking its toll
تمام این مسیر درد رو بدنبال داره
Speaking volumes
بدون هیچ صدایی منظورتو میرسونی

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Start Over

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Not Today

1.5K

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Not Today

Download Music Imagine – Dragons Not Today

There she goes in front of me
اون میاد و از جلوم رد میشه
Take my life and set me free again
زندگیمو میگره و منو دوباره آزاد میکنه
We’ll make a memory out of it
ما ازش خاطره خواهیم ساخت

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Not Today