آهنگ های پیشنهادی

دانلود آهنگ ادل به نام تمام چیزی که می پرسم

If this is my last night with you
اگه این آخرین شب من با توست
Hold me like I′m more than just a friend
منو مثل یه دوست بیشتر از یه دوست نگه داری

عوامل اثر تمام چیزی که می پرسم از ادل

جزئیات اثر
آهنگ تمام چیزی که می پرسم (All I Ask) دهمین اثر از آلبوم ادل (Adele) به نام 25 می باشد که در سال 2015 با 14 ترک منتشر شده است

متن آهنگ ادل به نام تمام چیزی که می پرسم

[Verse 1]
I will leave my heart at the door
من قبلمو دم در میذارم
I won′t say a word
من یک کلمه هم نخواهم گفت
They’ve all been said before, you know
اونا همه قبلأ گفته شدن تو میدونی
So why don′t we just play pretend
پس چرا ما فقط وانمود نمی‌کنیم
Like we’re not scared of what is coming next
انگار ما از چیزی که داره میاد نترسیدیکم
Or scared of having nothing left
یا از هیچ چیز نداشتن

[Pre-Chorus]
Look, don’t get me wrong
ببین اشتباه نکن
I know there is no tomorrow
من میدونم فردایی وجود نداره
All I ask is
همه چیزی که می خوام اینه که

[Chorus]
If this is my last night with you
اگه این آخرین شب من با توست
Hold me like I′m more than just a friend
منو مثل یه دوست بیشتر از یه دوست نگه داری
Give me a memory I can use
خاطر ه ای به من برا یاستفاده کردن بده
Take me by the hand while we do what lovers do
دستمو بگیر وقتی کاری میکنیم که عشاق انجام میدن
It matters how this ends
این مهمه که چطور تموم میشه
Cause what if I never love again?
چون اگه من دوباره عاشق نشم چی؟

[Verse 2]
I don′t need your honesty
من به صداقت تو نیاز ندارم
It’s already in your eyes
اون الانشم توی چشماته
And I′m sure my eyes, they speak for me
و مطمئن باش که چشمام، اونا با من حرف میزنن
No one knows me like you do
هیچ کس منو مثل تو نمیشناسه
And since you’re the only one that matters
و چون تو تنها کسی هستی که اهمیت داره
Tell me who do I run to?
بهم بگو به کی پناه ببرم

[Pre-Chorus]
Look, don′t get me wrong
ببین، اشتباه برداشت نکن
I know there is no tomorrow
من میدونم فردایی وجود نداره
All I ask is
همه چیزی که می خوام اینه که

[Chorus]
If this is my last night with you
اگه این آخرین شب من با توست
Hold me like I’m more than just a friend
من مثل چیزی بیشتر از یه دوست بغل کن
Give me a memory I can use
خاطره ای به من برا یاستفاده کردن بده
Take me by the hand while we do what lovers do
دستمو بگیر وقتی کاری میکنیم که عشاق انجام میدن
It matters how this ends
این مهمه که چطور تموم میشه
Cause what if I never love again?
چون اگه من دوباره عاشق نشم چی؟

[Bridge]
Let this be our lesson in love
بذار این درسمون در عشق باشه
Let this be the way we remember us
بذار ین طوی باشه که ما همدیگر رو به خاطر میارم
I don′t wanna be cruel or vicious
من نمی خوام بی‌رحم یا شرور باشم
And I ain’t asking for forgiveness
و من درخواست بخشش نمی کنم
All I ask is
همه چیزی که می خوام اینه که

[Chorus]
If this is my last night with you
اگه این آخرین شب من با توست
Hold me like I’m more than just a friend
من مثل چیزی بیشتر از یه دوست بغل کن
Give me a memory I can use
خاطره ای به من برا یاستفاده کردن بده
Take me by the hand while we do what lovers do
دستمو بگیر وقتی کاری می کنیم که عشاق انجام میدن
It matters how this ends
این مهمه که چطور تموم میشه
Cause what if I never love again?
چون اگه من دوباره عاشق نشم چی؟
پخش آنلاین آهنگ ادل به نام تمام چیزی که می پرسم
0:00
0:00
تبلیغات
۳ دی ۱۴۰۲ 32 نمایش ۰
نظرات
دانلود آهنگ | ام اس بی موزیک