آهنگ های پیشنهادی

دانلود آهنگ ادل به نام عشقم را بفرست به معشوق جدیدت

Send my love to your new lover
عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست
Treat her better
باهاش بهتر رفتار کن
We’ve gotta let go of all of our ghosts

عوامل اثر عشقم را بفرست به معشوق جدیدت از ادل

جزئیات اثر
آهنگ عشقم را بفرست به معشوق جدیدت (Send My Love To Your New Lover) دومین اثر از آلبوم ادل (Adele) به نام 25 می باشد که در سال 2015 با 14 ترک منتشر شده است

متن آهنگ ادل به نام عشقم را بفرست به معشوق جدیدت

[Intro]

Just the guitar? Okay, cool…
فقط گیتار؟ باشه، باحاله

[Verse 1]
This was all you, none of it me
همش کار تو بود، من هیچ کاری نکردم
You put your hands on, on my body and told me
دستاتو دورم حلقه میکردی و بهم می گفتی
Mmm, told me you were ready
بهم گفتی که آماده ای
For the big one, for the big jump
برای حرکت بزرگ، برای پرش بزرگ
I’d be your last love, everlasting, you and me
من آخرین عشق تو می شدم، من و تو جاودانه (با هم) خواهیم بود
Mmm, that was what you told me
آره این چیزی بود که تو بهم گفتی

[Pre-Chorus]
I’m giving you up
من دارم رهات می کنم
I’ve forgiven it all
و از همش گذشتم
You set me free…
منو رها می کنی

[Chorus]
Send my love to your new lover
عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست
Treat her better
باهاش بهتر رفتار کن
We’ve gotta let go of all of our ghosts
ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم
We both know we ain’t kids no more
جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

[Verse 2]
I was too strong, you were trembling
من خیلی قوی بودم، ولی تو می لرزیدی
You couldn’t handle the hot heat rising (rising)
تو نمی تونستی اوج گرفتن و شلوغ شدن اوضاع رو تحمل کنی
Mmm, baby, I’m still rising
عزیزم من خیلی در حال اوج گرفتنم
I was running, you were walking
من می دویدم، تو راه میرفتی
You couldn’t keep up, you were falling down (down)
تو نتونستی پا به پام بیای، تو داشتی سقوط می کردی
Mmm, there’s only one way down
فقط یه مسیر یک طرفه به پایین وجود داره

[Pre-Chorus]
I’m giving you up
من دارم رهات می کنم
I’ve forgiven it all
و از همش گذشتم
You set me free, oh…
منو رها می کنی، اوه

[Chorus]
Send my love to your new lover
عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست
Treat her better
باهاش بهتر رفتار کن
We’ve gotta let go of all of our ghosts
ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم
We both know we ain’t kids no more
جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

[Bridge]
If you’re ready, if you’re ready
اگه تو آماده ای، اگه تو آماده ای
If you’re ready, I am ready
اگه تو آماده هستی، منم آماده ام
If you’re ready, if you’re ready
اگه تو آماده ای، اگه تو آماده ای
We both know we ain’t kids no more
جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم
No, we ain’t kids no more…
نه ، دیگه بچه نیستیم

[Pre-Chorus]
I’m giving you up
من دارم رهات می کنم
I’ve forgiven it all
و از همش گذشتم
You set me free…
منو رها می کنی

[Chorus]
Send my love to your new lover
عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست
Treat her better
باهاش بهتر رفتار کن
We’ve gotta let go of all of our ghosts
ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم
We both know we ain’t kids no more
جفتمون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

[Outro]
(دوبار تکرار)
If you’re ready, if you’re ready
اگه تو آماده ای، اگه تو آماده ای
(Send my love to your new lover)
(عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست)
If you’re ready, are you ready?
البته اگه آماده ای، آماده هستی؟
(Treat her better)
(باهاش بهتر رفتار کن)
We’ve gotta let go of all of our ghosts
ما باید همه ی آدمای گذشته رو رها کنیم
We both know we ain’t kids no more
هر دومون می دونیم که دیگه بچه نیستیم
پخش آنلاین آهنگ ادل به نام عشقم را بفرست به معشوق جدیدت
0:00
0:00
تبلیغات
۳ دی ۱۴۰۲ 25 نمایش ۰
نظرات
دانلود آهنگ | ام اس بی موزیک