آهنگ های پیشنهادی

دانلود آهنگ ادل به نام میلیون ها سال پیش

I know I’m not the only one
میدونم تنها کسی نیستم
Who regrets the things they’ve done
که از کارایی که کرده پشیمونه

عوامل اثر میلیون ها سال پیش از ادل

جزئیات اثر
آهنگ میلیون ها سال پیش (Million Years Ago) نهمین اثر از آلبوم ادل (Adele) به نام 25 می باشد که در سال 2015 با 14 ترک منتشر شده است

متن آهنگ ادل به نام میلیون ها سال پیش

[Verse 1]
I only wanted to have fun
من فقط می خواستم خوش بگذرونم
Learnin’ to fly, learnin’ to run
پریدن رو یاد بگیرم، دویدن رو یاد بگیرم
I let my heart decide the way
میذاشتم قلبم راهشو انتخاب کنه
When I was young
وقتی که جوون بودم
Deep down I must have always known
از ته قلبم همیشه باید میدونستم
That this would be inevitable
که میتونه اجتناب ناپذیر باشه
To earn my stripes I’d have to pay
که تاوان کارامو باید بدم
And bare my soul
و روحمو آزاد کنم (حرف دلم رو بزنم)

[Chorus]
I know I’m not the only one
میدونم تنها کسی نیستم
Who regrets the things they’ve done
که از کارایی که کرده پشیمونه
Sometimes I just feel it’s only me
بعضی وقتا حس میکنم که تنها کسی ام
Who can’t stand the reflection that they see
كه نميتونه نتیجه ی کارهایی رو که میبینه باور کنه
I wish I could live a little more
کاش میتونستم کمی بیشتر زنده بمونم
Look up to the sky, not just the floor
به آسمون خیره بشم، نه فقط به زمین
I feel like my life is flashing by
حس میکنم زندگیم داره بسرعت از جلوم عبور میکنه
And all I can do is watch and cry
و تنها کاری که ازم بر میاد اینه که ببینم و گریه کنم
I miss the air, I miss my friends
دلم واسه هوا تنگ میشه، واسه دوستام تنگ میشه
I miss my mother, I miss it when
دلم واسه مادرم تنگ میشه، واسه وقتی که
Life was a party to be thrown
زندگی برگزاری یه مهمونی بود
But that was a million years ago
ولی اینا مال خیلی وقت پیشه (میلیونها سال پیش)

[Verse 2]
When I walk around all of the streets
وقتی تو خیابونا پرسه میزنم
Where I grew up and found my feet
خیابونایی که توشون بزرگ شدم و روی پاهام ایستادم
They can’t look me in the eye
حتی نمیتونن توی چشام نگاه کنن
It’s like they’re scared of me
انگار که ازم میترسند
I try to think of things to say
سعی میکنم به چیزایی که میگم فکر کنم
Like a joke of a memory
مثل قسمت خنده دار از تعریف یک خاطره
But they don’t recognise me now
ولی الان اونا منو نمی شناسن
In the light of day
حتی توی روشنایی روز

[Chorus]
I know I’m not the only one
میدونم تنها کسی نیستم
Who regrets the things they’ve done
که از کارایی که کرده پشیمونه
Sometimes I just feel it’s only me
بعضی وقتا حس میکنم که تنها کسی ام
Who never became who they thought they’d be
که هیچوقت اون کسی که فکر میکرده بشه، نشده
I wish I could live a little more
کاش میتونستم کمی بیشتر زنده بمونم
Look up to the sky, not just the floor
به آسمون خیره بشم، نه فقط به زمین
I feel like my life is flashing by
حس میکنم زندگیم داره بسرعت از جلوم عبور میکنه
And all I can do is watch and cry
و تنها کاری که ازم بر میاد اینه که ببینم و گریه کنم
I miss the air, I miss my friends
دلم واسه هوا تنگ میشه ، واسه دوستام تنگ میشه
I miss my mother I miss it when
دلتنگ مادرم میشم، دلتنگ زمانی که
Life was a party to be thrown
زندگی برگزاری یه مهمونی بود
But that was a million years ago
ولی اینا مال خیلی وقت پیشه (میلیونها سال پیش)
A million years ago
ی میلیون سال پیش
پخش آنلاین آهنگ ادل به نام میلیون ها سال پیش
0:00
0:00
تبلیغات
۳ دی ۱۴۰۲ 31 نمایش ۰
نظرات
دانلود آهنگ | ام اس بی موزیک