آهنگ های پیشنهادی

دانلود آهنگ ادل به نام نمی توانم رها کنم

When did it go wrong? I will never know
چه زمانی اشتباه شد؟ من هرگز نمی دانم
I have loved you all my life
من تمامِ زندگیم دوستت داشتم

عوامل اثر نمی توانم رها کنم از ادل

جزئیات اثر
آهنگ نمی توانم رها کنم (Can't Let Go) دوازدهمین اثر از آلبوم ادل (Adele) به نام 25 می باشد که در سال 2015 با 14 ترک منتشر شده است

متن آهنگ ادل به نام نمی توانم رها کنم

When did it go wrong? I will never know
چه زمانی اشتباه شد؟ من هرگز نمی دانم
I have loved you all my life
من تمامِ زندگیم دوستت داشتم
How did it slow down? I go round and around
چطور سرعتش کم شد؟ دور و برم را می گردم
Thinking about it all the time
فکرکردن درمورِدِ این در تمام مدت
I gave you heaven on a platter baby
من بهشت را در یک بشقاب به تو دادم عزیزم
I gave you everything you never gave me
من همه چیزایی که تو هیچ وقت بهم ندادی دادم
دانلود آهنگ Can’t Let Go از Adele
I never lied and I never faked it
من هیچ وقت دروغ نگفتم و من هیچ وقت فیلم بازی نکردم
Only wanted for you to save me
فقط برات میخواستم تا نجاتم بدی
This love, it ain't over yet
این عشق،هنوز تموم نشده
There's too much that I haven't said
خییلیی چیزهاهستن که هنوز نگفتم
Did you find the note that I wrote?
آیا یادداشتی که نوشته بودمو پیدا کردی؟
I hid it in the seam of your coattranslate
It was hard to write with a lump in my throattranslate
Do you even know that I can't let go?
آیا تو اصلاٌ میدونی که من نمیتونم بزارم بری؟(تموم شه)
Why were you so cold? Let the truth be told
چرا تو خیلی سرد بودی؟بزار حقیقت گفته بشه
Tell me, was it all for the thrill?translate
What was I thinking? I gave you everything
آیا من داشتم فکر میکردم(به این که)من همه چیز به تو دادم
But you still went for the kill
اما تو بازهم رفتی برایِ کُشتَن
I gave you heaven on a platter baby
من بهشت را در یک بشقاب به تو دادم عزیزم
I gave you everything you never gave me
من همه چیزایی که تو هیچ وقت بهم ندادی دادم
I never lied and I never faked it
من هیچ وقت دروغ نگفتم و من هیچ وقت فیلم بازی نکردم
Only wanted for you to save me
فقط برات میخواستم تا نجاتم بدی
Did you find the note that I wrote?
آیا یادداشتی که نوشته بودمو پیدا کردی؟
متن آهنگ Can’t Let Go از Adele
I hid it in the seam of your coattranslate
It was hard to write with a lump in my throattranslate
Do you even know that I can't let go?
آیا تو اصلاٌ میدونی که من نمیتونم بزارم بری؟(تموم شه)
Oooh, sometimes I feel like I'm in the dark
اووووه،گاهی اوقات من احساس میکنم که انگار تویِ تاریکی هستم
Oooh, I thought I'd die in your arms
اووووه،من فکرکردی بودم که در بازوها ی تومیمیرم
Did you find the note that I wrote?
آیا یادداشتی که نوشته بودمو پیدا کردی؟
I hid it in the seam of your coattranslate
It was hard to write, I had a lump in my throattranslate
Do you even know that I can't let go?
آیا تو اصلاٌ میدونی که من نمیتونم بزارم بری؟(تموم شه)
Hope you know, I won't let go
امیدوارم بدونی ، من نمیذارم بری
پخش آنلاین آهنگ ادل به نام نمی توانم رها کنم
0:00
0:00
تبلیغات
۳ دی ۱۴۰۲ 44 نمایش ۰
نظرات
دانلود آهنگ | ام اس بی موزیک