ام اس بی موزیک

دانلود آهنگ امید به نام گذرگاه زمان

دانلود آهنگ امید به نام گذرگاه زمان

تعداد بازدید: 29931

متن آهنگ -

دانلود آهنگ امید گذرگاه زمان


خدایا بار الها سینه ای آگه ما را ده
رفیقی هم زبانی هم دلی هم ره ما را ده
محبت رفته از دلها نمیدانم میدانی
رفاقت گم شده در ما نمیدانم میدانی
خداوندا در این ظلمت دل ما را به نور حق روشن کن
از این کینه
از این نفرت
از این سودا
تو به انسانها ایمن کن
خدایا ایزد یکتا
ز عرش کبریا بنگر
به کام کس نمیگرددمتن آهنگ امید گذرگاه زمان


دگر این چرخ بازیگر
نه جان نه جانانی
نه عشق و ایمان
که نور حق در دل افروزد
نه کفر انسان را
امید پایانی
جهان در این آتش میسوزد
آه ای بارگان کبریا
خداوندا در این ظلمت دل ما را به نور حق روشن کن
از این کینه
از این نفرت
از این سودا
تو به انسانها ایمن کن

برترین آهنگ اخیر


مشاهده همه