آهنگ های پیشنهادی

دانلود آهنگ جیکوب لی به نام آرتیستری

Download Music Jacob Lee – Artistry

May I clear your slate and wipe your conscience
باشد که لوح *خاطرات* و وجدانتو *باطن* پاک کنم
Lay it on another shelf
روی قفسه دیگر ی بذارم

عوامل اثر

آرتیستری از جیکوب لی

ترانه سرا : جیکوب لی ، آهنگ ساز : جیکوب لی ، تنظیم کننده : جیکوب لی

متن آهنگ جیکوب لی به نام آرتیستری

I let every thought thread a weft of yarn
به هر فکر ی اجازه میدم که نخ و الیاف *بدن* مو پاره کنه
Weaving through the warps, a tapestry of us
از طریق تارها یه پرده نقش دار از خودمون میسازم
If I make my arms the home you seek
اگه بازوهامو خونه ای کنم که دنبالشی
If I sway my brush, would I capture thee?
اگه قلممو تکون بدم، تورو تسخیر میکنم؟
If I hang your scars in a gallery
اگه *جای* زخماتو تو یه گالر ی آو یزون کنم
As a work of artistry
به عنوان یه کار هنر ی

May I clear your slate and wipe your conscience
باشد که لوح *خاطرات* و وجدانتو *باطن* پاک کنم
Lay it on another shelf
روی قفسه دیگر ی بذارم
I’ll be anything you ever ask
هرچیز ی که بخوای میشم
I’ll take your memories upon myself
خاطراتتو برای خودم بر میدارم
If you keep my thoughts and thieve my wisdom
اگه افکارمو برای خودت نگه دار ی و دانش منو بدزدی
I will find another shell
یه کالبد دیگه پیدا میکنم
I don’t ever want to be the selfish reason
هیچوقت نمیخوام خودخواه باشم
You don’t ever find yourself
هیچوقت خودتو پیدا نمیکنی

I felt every thought claw the strands apart
احساس کردم که هر فکر رشته های بدنمو جدا میکنه
Weaving into knots, a travesty of us
با گره ها یه تراژدی از خودمون میبافم
If I stay my arms, and I pull your sleeve
اگر در آغوش خودم بمونم و آستین تور و بکشم
If I snap my brush, would you trust in me?
اگر با قلمم ضربه بزنم، تو بهم اعتماد میکنی؟
If I trace your scars, with the broken piece
اگه زخماتو ردیابی کنم، با قطعه های شکسته
As a work of artistry
همانند یه کار هنر ی

May I clear your slate and wipe your conscience
باشد که لوح *خاطرات* و وجدانتو *باطن* پاک کنم
Lay it on another shelf
روی قفسه دیگر ی بذارم
I’ll be anything you ever ask
هرچیز ی که بخوای میشم
I’ll take your memories upon myself
خاطراتتو برای خودم بر میدارم
If you keep my thoughts and thieve my wisdom
اگه افکارمو برای خودت نگه دار ی و دانش منو بدزدی
I will find another shell
یه کالبد دیگه پیدا میکنم
I don’t ever want to be the selfish reason
هیچوقت نمیخوام خودخواه باشم
You don’t ever find yourself
هیچوقت خودتو پیدا نمیکنی

Watching the needle thread through every core
از طریق هر مرکز سوزن نخ رو نگاه میکنم
She told me shading made everything more
بهم گفت که سایه، هرچیز ی رو بزرگ تر کرده
Beautiful but I don’t see it at all
ز یباست ولی نمیبینمش اصلا
I want to erase that before
میخوام پاکش کنم قبلش
Standing in paints as it pulls on the ground
درون نقاشیها ایستاده همانگونه که روی زمین ایستاده
Colours of empathy planting with doubt
کاشت رنگ های تلقینی با کمی شک
Witnessing everything melting around
شاهد ذوب شدن همه چیز در اطرافمم
Until I drown
تا زمانی که غرق بشم

May I clear your slate and wipe your conscience
باشد که لوح *خاطرات* و وجدانتو *باطن* پاک کنم
Lay it on another shelf
روی قفسه دیگر ی بذارم
I’ll be anything you ever ask
هرچیز ی که بخوای میشم
I’ll take your memories upon myself
خاطراتتو برای خودم بر میدارم
If you keep my thoughts and thieve my wisdom
اگه افکارمو برای خودت نگه دار ی و دانش منو بدزدی
I will find another shell
یه کالبد دیگه پیدا میکنم
I don’t ever want to be the selfish reason
هیچوقت نمیخوام خودخواه باشم
You don’t ever find yourself
هیچوقت خودتو پیدا نمیکنی
May I clear your slate and wipe your conscience
باشد که لوح *خاطرات* و وجدانتو *باطن* پاک کنم
Lay it on another shelf
روی قفسه دیگر ی بذارم
I’ll be anything you ever ask
هرچیز ی که بخوای میشم
I’ll take your memories upon myself
خاطراتتو برای خودم بر میدارم
If you keep my thoughts and thieve my wisdom
اگه افکارمو برای خودت نگه دار ی و دانش منو بدزدی
I will find another shell
یه کالبد دیگه پیدا میکنم
I don’t ever want to be the selfish reason
هیچوقت نمیخوام خودخواه باشم
You don’t ever find yourself
هیچوقت خودتو پیدا نمیکنی

پخش آنلاین آهنگ جیکوب لی به نام آرتیستری

0:00
0:00
کد پخش آهنگ
لینک کوتاه مطلب
۲ بهمن ۱۴۰۱ 599 نمایش ۱
نظرات
ب بارانا

خیلی آهنگ قشنگ و با معنی بود مرسی از شما که قرار دادید

2 ماه پیش 0 لایک پاسخ
دانلود آهنگ | ام اس بی موزیک