دانلود دعای ملکا با صدای محمد اصفهانی

9.4K

دانلود دعای ملکا با صدای محمد اصفهانی
Download Pray Mohammad Esfahani – Maleka
به صورت اختصاصی از سایت ام اس بی موزیک

دانلود دعای ملکا با صدای محمد اصفهانی

دعای ملکا نهمین دعای محمد اصفهانی از آلبوم النور می باشد. این آلبوم در سال ۱۳۷۹ منتشر شده است که دارای ۱۶ ترک می باشد.

دانلود دعای ملکا با صدای محمد اصفهانی

متن دعای ملکا با صدای محمد اصفهانی


ملکا ذکر تو گویم
ملکا ذکر تو گویم
که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره
که توام، راه نمایی


ملکا ملکا ذکر تو گویم
ملکا ذکر تو گویم
که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره
که توام راه نمایی
نروم جز به همان ره
که توام راه نمایی
ملکا ذکر تو گویم
که تو پاکی و خدایی
ملکا ذکر تو گویم
که تو پاکی و خدایی


همه درگاه تو جویم
ملکا ذکر تو گویم
همه از فضل تو پویم
ملکا ذکر تو گویم
همه توحید تو گویم
که به توحید سزایی
ملکا ذکر تو گویم
تو حکیمی
تو عظیمی
تو کریمی
تو رحیمی
تو نماینده ی فضلی
تو سزاورار ثنایی
ملکا ذکر تو گویم
ملکا ذکر تو گویم


بری از رنج گدازی
بری ازدرد و نیازی
بری از بیم و امیدی
بری از چون و چرایی


نتوان وصف تو گفتن
که تو در وصف نگنجی
نتوان شبه تو گفتن
که تو در وهم نیایی


ملکا ذکر تو گویم
که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره
که تو ام راه نمایی


نتوان وصف تو گفتن
که تو در وصف نگنجی
نتوان شبه تو گفتن
که تو در وهم نیایی


ملکا ذکر تو گویم
که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره
که تو ام راه نمایی


نبودیم خلق و تو بودی
نبود خلق و تو باشی
نه بجنبی نه بگردی
نه بکاهی نه فزایی
ملکا ذکر تو گویم
ملکا ذکر تو گویم


نبودیم حلقو تو بودی
نبود حلقو تو باشی
نه بنجندی نه بگردی
نه بکامی نه فضایی
ملکا ذکر تو گویم
ملکا ذکر تو گویم


♫♫♫♫♫♫


دانلود دعای ملکا از محمد اصفهانی


♫♫♫♫♫♫


همه عزی و جلالی
همه علمی و یقینی
همه نوری و سروری
همه جودی و جزایی


همه غیبی تو بدانی
همه عیبی تو بپوشی
همه بیشی تو بکاهی
همه کمی تو فزایی


احد لیس کمثله
صمد لیس له ضد
احد لیس کمثله
صمد لیس له ضد


لمن الملک تو گویی
که مر آن را تو سزایی
ملکا ذکر تو گویم
که تو پاکی و خدایی
ملکا ذکر تو گویم
که تو پاکی و خدایی
ملکا، ذکر تو گویم


متن دعای ملکا از محمد اصفهانی

لینک کوتاه پست :
برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ
دیدگاه ها