آهنگ های پیشنهادی

دانلود آهنگ زانیار خسروی به نام یکی بود یکی نبود

یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود
اونکه عاشقش بودم اما عاشقم نبود
یکی بود که الان نیس
میدونم نگران نیست اما من حالم
بده تو قلبم ضربان نیست دانلود آهنگ زانیار خسروی به نام یکی بود یکی نبود

متن آهنگ زانیار خسروی به نام یکی بود یکی نبود

یکی بود یکی نبود زیر گنب
کبود اونکه عاشقش
بودم اما عاشقم نبود
یکی بود که الان نیست میدونم
نگران نیست اما من حالم
بده تو قلبم ضربان نیست
رفتیو تنهایی یقمو گرفت
دنیا شاید ازت حقمو گرفت
نیستی و هیچ چیزی
خوشحالم نمیکنه صفر ضربدر هرچی
بشه بازم میشه صفر
نردبون بودم که واست
پله شدم حالا برگشتی
میگی که ازت ذله شدم

تقصیر منه پر و بالت دادم
پریدن بلد نبودی خودم یادت دادم
یکی بود یکی نبود زیر گنبد
کبود اونکه عاشقش
بودم اما عاشقم نبود
یکی بود که الان نیست میدونم
نگران نیست اما من حالم
بده تو قلبم ضربان نیست

اصلا حق با تو نمیخوام بشنوم
حرفاتو بکشی خودتو حتی تو
دیگه واسم تنهایی بهتره
تا با هرکی بسازم
نردبون بودم که واست پله شدم
حالا برگشتی میگی که ازت ذله شدم
تقصیر منه پر و بالت دادم
پریدن بلد نبودی خودم یادت دادم
یکی بود یکی نبود زیر گنبد
کبود اونکه عاشقش
بودم اما عاشقم نبود
یکی بود که الان نیست میدونم
نگران نیست اما من حالم
بده تو قلبم ضربان نیست

یکی بود یکی نبود زیر گنب
کبود اونکه عاشقش
بودم اما عاشقم نبود
یکی بود که الان نیست میدونم
نگران نیست اما من حالم
بده تو قلبم ضربان نیست
رفتیو تنهایی یقمو گرفت
دنیا شاید ازت حقمو گرفت
نیستی و هیچ چیزی
خوشحالم نمیکنه صفر ضربدر هرچی
بشه بازم میشه صفر
نردبون بودم که واست
پله شدم حالا برگشتی
میگی که ازت ذله شدم

تقصیر منه پر و بالت دادم
پریدن بلد نبودی خودم یادت دادم
یکی بود یکی نبود زیر گنبد
کبود اونکه عاشقش
بودم اما عاشقم نبود
یکی بود که الان نیست میدونم
نگران نیست اما من حالم
بده تو قلبم ضربان نیست

اصلا حق با تو نمیخوام بشنوم
حرفاتو بکشی خودتو حتی تو
دیگه واسم تنهایی بهتره
تا با هرکی بسازم
نردبون بودم که واست پله شدم
حالا برگشتی میگی که ازت ذله شدم
تقصیر منه پر و بالت دادم
پریدن بلد نبودی خودم یادت دادم
یکی بود یکی نبود زیر گنبد
کبود اونکه عاشقش
بودم اما عاشقم نبود
یکی بود که الان نیست میدونم
نگران نیست اما من حالم
بده تو قلبم ضربان نیست

یکی بود یکی نبود زیر گنب
کبود اونکه عاشقش
بودم اما عاشقم نبود
یکی بود که الان نیست میدونم
نگران نیست اما من حالم
بده تو قلبم ضربان نیست
رفتیو تنهایی یقمو گرفت
دنیا شاید ازت حقمو گرفت
نیستی و هیچ چیزی
خوشحالم نمیکنه صفر ضربدر هرچی
بشه بازم میشه صفر
نردبون بودم که واست
پله شدم حالا برگشتی
میگی که ازت ذله شدم

تقصیر منه پر و بالت دادم
پریدن بلد نبودی خودم یادت دادم
یکی بود یکی نبود زیر گنبد
کبود اونکه عاشقش
بودم اما عاشقم نبود
یکی بود که الان نیست میدونم
نگران نیست اما من حالم
بده تو قلبم ضربان نیست

اصلا حق با تو نمیخوام بشنوم
حرفاتو بکشی خودتو حتی تو
دیگه واسم تنهایی بهتره
تا با هرکی بسازم
نردبون بودم که واست پله شدم
حالا برگشتی میگی که ازت ذله شدم
تقصیر منه پر و بالت دادم
پریدن بلد نبودی خودم یادت دادم
یکی بود یکی نبود زیر گنبد
کبود اونکه عاشقش
بودم اما عاشقم نبود
یکی بود که الان نیست میدونم
نگران نیست اما من حالم
بده تو قلبم ضربان نیست

یکی بود یکی نبود زیر گنب
کبود اونکه عاشقش
بودم اما عاشقم نبود
یکی بود که الان نیست میدونم
نگران نیست اما من حالم
بده تو قلبم ضربان نیست
رفتیو تنهایی یقمو گرفت
دنیا شاید ازت حقمو گرفت
نیستی و هیچ چیزی
خوشحالم نمیکنه صفر ضربدر هرچی
بشه بازم میشه صفر
نردبون بودم که واست
پله شدم حالا برگشتی
میگی که ازت ذله شدم

تقصیر منه پر و بالت دادم
پریدن بلد نبودی خودم یادت دادم
یکی بود یکی نبود زیر گنبد
کبود اونکه عاشقش
بودم اما عاشقم نبود
یکی بود که الان نیست میدونم
نگران نیست اما من حالم
بده تو قلبم ضربان نیست

اصلا حق با تو نمیخوام بشنوم
حرفاتو بکشی خودتو حتی تو
دیگه واسم تنهایی بهتره
تا با هرکی بسازم
نردبون بودم که واست پله شدم
حالا برگشتی میگی که ازت ذله شدم
تقصیر منه پر و بالت دادم
پریدن بلد نبودی خودم یادت دادم
یکی بود یکی نبود زیر گنبد
کبود اونکه عاشقش
بودم اما عاشقم نبود
یکی بود که الان نیست میدونم
نگران نیست اما من حالم
بده تو قلبم ضربان نیست

یکی بود یکی نبود زیر گنب
کبود اونکه عاشقش
بودم اما عاشقم نبود
یکی بود که الان نیست میدونم
نگران نیست اما من حالم
بده تو قلبم ضربان نیست
رفتیو تنهایی یقمو گرفت
دنیا شاید ازت حقمو گرفت
نیستی و هیچ چیزی
خوشحالم نمیکنه صفر ضربدر هرچی
بشه بازم میشه صفر
نردبون بودم که واست
پله شدم حالا برگشتی
میگی که ازت ذله شدم

تقصیر منه پر و بالت دادم
پریدن بلد نبودی خودم یادت دادم
یکی بود یکی نبود زیر گنبد
کبود اونکه عاشقش
بودم اما عاشقم نبود
یکی بود که الان نیست میدونم
نگران نیست اما من حالم
بده تو قلبم ضربان نیست

اصلا حق با تو نمیخوام بشنوم
حرفاتو بکشی خودتو حتی تو
دیگه واسم تنهایی بهتره
تا با هرکی بسازم
نردبون بودم که واست پله شدم
حالا برگشتی میگی که ازت ذله شدم
تقصیر منه پر و بالت دادم
پریدن بلد نبودی خودم یادت دادم
یکی بود یکی نبود زیر گنبد
کبود اونکه عاشقش
بودم اما عاشقم نبود
یکی بود که الان نیست میدونم
نگران نیست اما من حالم
بده تو قلبم ضربان نیست
پخش آنلاین آهنگ زانیار خسروی به نام یکی بود یکی نبود
0:00
0:00
تبلیغات
۱ مهر ۱۳۹۸ 70,132 نمایش ۰
نظرات
دانلود آهنگ | ام اس بی موزیک