ام اس بی موزیک

دانلود آهنگ پویان مختاری به نام سی تو

دانلود آهنگ پویان مختاری به نام سی تو

تعداد بازدید: 15632

متن آهنگ پویان مختاری - سی تو

منده آرمون من دلم
که بشینی باز کلم
ار بدونی چندی دلم تنگ سیت
ایاهی باز تو کلم،عزیز دلم
امشو دلم بدجور گرهده
وا بکنم سد جور گروه
ای روزگار نیخو وامون بسازه
غم اخو حالا حالا ها وامون بوازه
نه حال رهدن دارم نه نای مندن
هرکی رسید هم اشکند
دل مونه عمدا
خین کردن من دلم
انجنیدن بل بگم
بی تو چندی سخته
بی تو زمین سقفه
بی تو دی نیسرفه
ها تو میرای سخته
بی تو چندی سخته
بی تو زمین سقفه
بی تو دی نیسرفه
ها تو میرای سخته

سی تو ولا مو لیز نگردوم
دلم اخو سرم بنوم سیر بگروم
سی ای حالمو و ای دل سادم
اعصابوم خراو حوصله نداروم
تیپم به روزه ولی غیرتم
مال زمان بهروزه
نترم بوینم خیلی چیانه
نه ترم بوندم ری تو تیامه
نه حسی به گاله
نه حسی به کل
اخرم ایبویم نصیب گل
ها تس مرگه همه امیرن
ولی کاش همقو غم نبینه دل
کاش بمندی سی مو ستینم
اگودی هیچ وقت نیری ز ویرم
اخوم نبو سر وتنت
مو که یه روزی اخاستوم
سی تو بمیرم،سی تو بمیرم

امشو دلم بدجور گرهده
وا بکنم سد جور گروه
ای روزگار نیخو وامون بسازه
غم اخو حالا حالا ها وامون بوازه
نه حال رهدن دارم نه نای مندن
هرکی رسید هم اشکند
دل مونه عمدا
خین کردن من دلم
انجنیدن بل بگم
بی تو چندی سخته
بی تو زمین سقفه
بی تو دی نیسرفه
ها تو میرای سخته

نونم و کوم کوه سر بنم
خوم تک هی ره اروم
هی فکر کنم،بنم ایراد کارم
کجه بی که که تو رهدی
غم پر دلمه چند کوه دنا
خیلی چیان گرم سر تو ونا
چون چند تیام خاطرته خواستم
گودم سی تو من ری همه واستم
دردمه نونی،هه
مو وا یاد تو قدم زنم
تو پی هو دونی،ها
اخواستوم سی تو
عوض اووم ولی تو نشتی
دونم داری صدامو اشنی
بارون ازنه باد ایاره
ولی ای زمستون بی تو خش نی
بی تو خش نی

منده آرمون من دلم
که بشینی باز کلم
ار بدونی چندی دلم تنگ سیت
ایاهی باز تو کلم،عزیز دلم
امشو دلم بدجور گرهده
وا بکنم سد جور گروه
ای روزگار نیخو وامون بسازه
غم اخو حالا حالا ها وامون بوازه
نه حال رهدن دارم نه نای مندن
هرکی رسید هم اشکند
دل مونه عمدا
خین کردن من دلم
انجنیدن بل بگم
بی تو چندی سخته
بی تو زمین سقفه
بی تو دی نیسرفه
ها تو میرای سخته
بی تو چندی سخته
بی تو زمین سقفه
بی تو دی نیسرفه
ها تو میرای سخته

ای زدندگی هم کشکیه ها
سی مردم کانتینر اره کشتی ایا
سی ایما ولی قرض اره وام ایا
ها هر دو تا ارن و یان
ولی هو کجه و یو کجه
حتما حالا وا خوت اگوی
هی کو یو اگو چه
وستم من چه از چاله
نه عمو مند نه خاله
ای حرفا هم حرف دله
گروه وا حرس داره
وقتی و نفرت و نکبت پرم
دام وم اگو نکن فرک بد کرم
مم اخوم تا جون من لاشومه
و کشور و ایلوم خدمت کنم
پخش آنلاین آهنگ پویان مختاری - سی تو 0:00 / 0:00

آثار دیگر پویان مختاری


مشاهده همه
فرم ارسال نظر
نظر شما بعد از تایید نمایش داده می شود