ام اس بی موزیک
دانلود آهنگ Radiohead به نام Decks Dark مشاهده کامل تصویر

دانلود آهنگ Radiohead به نام Decks Dark

دانلود آهنگ Radiohead به نام Decks Dark

تعداد بازدید: 2409

متن آهنگ Radiohead - Decks Dark

متن آهنگ و ترجمه Radiohead به نام Decks Dark


Then into your life, there comes a darkness
سپس به زندگیتان تاریکی می آید
There's a spacecraft blocking out the sky
یک سفینه ی فضایی وجود دارد که آسمان را اشغال کرده
And there's nowhere to hide
جایی برای مخفی شدن نیست
You run to the back and you cover your ears
شما به پشتان می دوید و گوش هایتان را می پوشانید
But it's the loudest sound you've ever heard
اما این بلندارین صدایی ست که تاحالا شنیده ایی
And all we trapped rag doll cloth people
و همه ما مردم عروسک پارچه ای را به دام انداختیم
We are helpless to resist
ما نمی توانیم مقاومت کنیم
Into our darkest hourtranslate
But it was just a laugh, just a laugh
اما این فقط خنده بود فقط خنده
Just a laugh, just a laugh
فقط خنده فقط خنده
Even at this angle
حتی از این دیدگاه
And so we crumble
و ما خرد می شویم

A ten ton head, made of wet sand
یک سر ده تنی ساخته شده از شن و ماسه مرطوب
Oh this dread circumference
اوه این محیط ترسناک
You've gotta be kidding me
حتما شوخیت گرفته
The grass grows over me
و علف روی من رشد می کند
Your face in the glass, in the glasstranslate
It was just a laugh, just a laugh
اما این فقط یه خنده بود فقط یه خنده
It's whatever you say it is
این هرچیزی است که تو میگی
In split infinity
در شکاف ابدیت
Then into your life, there comes a darkness
سپس به زندگیتان تاریکی می آید
And a spacecraft blocking out the sky
و یک سفینه فضایی آسمان را پوشانده
And there's nowhere to hide
جایی برای مخفی شدن نیست
You run to the back and you cover your ears
شما به پشتان می دوید و گوش هایتان را می پوشانید
But it's the loudest sound you've ever heard
اما این بلندارین صدایی ست که تاحالا شنیده ایی
Into your darkest hourtranslate
When you've had enough of metranslate

When you've had enough of metranslate
Sweet darlingtranslate
When you've had enough of metranslate
When you've had enough of metranslate
Sweet darlingtranslate
Sweet timestranslate
Sweet darlingtranslate
Sweet times
پخش آنلاین آهنگ Radiohead - Decks Dark 0:00 / 0:00

آثار دیگر Radiohead


مشاهده همه
فرم ارسال نظر
نظر شما بعد از تایید نمایش داده می شود