ام اس بی موزیک
دانلود آهنگ سیا به نام بهترین مشاهده کامل تصویر

دانلود آهنگ سیا
بهترین

Download Music Sia
The Greatest

تعداد بازدید: 190

متن آهنگ سیا - بهترین

[Verse 1]
Uh-oh, runnin′ out of breath, but I
آ-اوه، نفسم داره تموم می شه، ولی من
Oh, I, I got stamina
اما من توان مقاومت دارم
Uh-oh, running now, I close my eyes
اوه اوه، حالا دارم می دوم، چشمام رو می بندم
Well, oh, I got stamina
خب، اوه، من استقامت می کنم
And uh-oh, I see another mountain to climb
و اوه ا من یه کوه دیگه برای صعود می بینم
But I, I, I got stamina
اما من، من استقامت می کنم
Uh-oh, I need another lover, be mine
و اوه اوه، من نیاز دارم به یه عشق دیگه که برای من باشه
Cause I, I, I got stamina
چون من، من استقامت می کنم

[Pre-Chorus]
Don’t give up, I won′t give up
تسلیم نشو، من تسلیم نمی شم
Don’t give up, no no no
تسلیم نشو، نه نه نه
Don’t give up, I won′t give up
تسلیم نشو، من تسلیم نمی شم
Don′t give up, no no no
تسلیم نشو، نه نه نه

[Chorus]
I’m free to be the greatest, I′m alive
من آزادم تا بهترین (بزرگترین) باشم، من زندم
I’m free to be the greatest here tonight, the greatest
من آزاد هستم تا بهترین باشم همین امشب, بهترین
The greatest, the greatest alive
بهترین، بهترین کسی که زنده است
The greatest, the greatest alive
بهترین، بهترین کسی که زنده است

[Verse 2]
Well, uh-oh, runnin′ out of breath, but I
خب، اوه، نفسم بند میاد، اما من
Oh, I, I got stamina
اما من توان مقاومت دارم
Uh-oh, runnin’ now, I close my eyes
آه اوه همین الان، چشمام و میبندم
But, oh, I got stamina
ولی من توانایی دارم
And oh yeah, runnin′ through the waves of love
و اوه آره، از امواج عشق عبور کن
But I, I got stamina
ولی من نیرومندم
And oh yeah, I’m runnin’ and I′ve just enough
و اوه آره، من در حال حرکتم و به اندازه کافی کشیدم
And uh-oh, I got stamina
و اوه اوه, من استقامت می کنم

[Pre-Chorus]
Don′t give up, I won’t give up
Don′t give up, no no no
Don’t give up, I won′t give up
نا امید نشو، من نا امید نمی شم
Don’t give up, no no no
تسلیم نشو ،نه نه نه

[Chorus]
I′m free to be the greatest, I’m alive
من آزادم تا بهترین باشم، من زنده ام
I’m free to be the greatest here tonight, the greatest
من آزاد هستم تا بهترین باشم همین امشب, بهترین
The greatest, the greatest alive
بهترین, بهترین کسی که زنده است
The greatest, the greatest alive
بهترین, بهترین کسی که زنده است

[Post-Chorus]
Oh-oh, I got stamina
Oh-oh, I got stamina
Oh-oh, I got stamina
Oh-oh, I got stamina
اوه اوه من نیرومندم
(I got stamina I got stamina)
من مقاومت میکنم

[Verse 3]
Ayy, I am the truth
هی، من حقیقت هستم
Ayy, I am the wisdom of the fallen; I’m the youth
هی، من (نماد) خرد و تجربه ی انسان شکست خورده ام . من (نماد) جوانی هستم
Ayy, I am the greatest
هی، من بزرگترین هستم
Ayy, this is the proof
هی، هی،اینم مدرکش
Ayy, I work hard, pray hard, pay dues, ayy
هی، من سخت کار میکنم،سخت دعا میکنم، عهدمو وفا میکنم
I transform with pressure, I’m hands-on with effort
با فشار وارد شدن (بهم) دگرگون و متحول میشم – پایه ی تلاش کردن هستم
I fell twice before, my bounce back was special
قبل از اینکه یه بازگشت خاص (به اوج) داشته باشم دو بار سقوط کردم و زمین خوردم
Letdowns’ll get you, and the critics’ll test you
یاس و نومیدی به سراغت میاد و منتقدان آزمایشیت میکنن
But the strong’ll survive, another scar may bless you, ah
اما انسان قوی نجات پیدا میکنه، یک زخم دیگه میتونه برکتی برات باشه

[Pre-Chorus]
Don′t give up, I won′t give up
Don′t give up, I won′t give up
Don’t give up, no no no
تسلیم نشو ،نه نه نه
Don′t give up, I won’t give up
تسلیم نشو، من تسلیم نمی شم
Don′t give up, no no no
تسلیم نشو، نه نه نه

[Chorus]
I’m free to be the greatest, I′m alive
من آزادم تا بهترین باشم، من زنده ام
I’m free to be the greatest here tonight, the greatest
من آزاد هستم تا بهترین باشم همین امشب, بهترین

[Outro]
The greatest, the greatest alive
بهترین, بهترین کسی که زنده است
(Don’t give up, don′t give up, don′t give up, no no no)
تسیلم نشو، تسلیم نشو، تسلیم نشو، نه نه نه
The greatest, the greatest alive
بهترین, بهترین کسی که زنده است
(Don’t give up, don′t give up, don’t give up, no no no)
تسیلم نشو، تسلیم نشو، تسلیم نشو، نه نه نه
The greatest, the greatest alive
بهترین, بهترین کسی که زنده است
(Don′t give up, don’t give up, don′t give up; I got stamina)
تسیلم نشو، تسلیم نشو، تسلیم نشو، نه نه نه
The greatest, the greatest alive
بهترین, بهترین کسی که زنده است
(Don’t give up, don’t give up, don′t give up; I got stamina)
تسیلم نشو، تسلیم نشو، تسلیم نشو، نه نه نه
The greatest, the greatest alive
بهترین, بهترین کسی که زنده است
(Don′t give up, don’t give up, don′t give up; I got stamina)
تسیلم نشو، تسلیم نشو، تسلیم نشو، نه نه نه
The greatest, the greatest alive
بهترین, بهترین کسی که زنده است
(Don’t give up, don′t give up, don’t give up; I got stamina)
تسیلم نشو، تسلیم نشو، تسلیم نشو، نه نه نه
The greatest, the greatest alive
بهترین, بهترین کسی که زنده است
(Don′t give up, don’t give up, don’t give up; I got stamina)
تسیلم نشو، تسلیم نشو، تسلیم نشو، نه نه نه
The greatest, the greatest alive
بهترین, بهترین کسی که زنده است
(Don′t give up, don′t give up, don’t give up; I got stamina)
تسیلم نشو، تسلیم نشو، تسلیم نشو، نه نه نه
The greatest, the greatest alive
بهترین, بهترین کسی که زنده است
(Don′t give up, don’t give up, don′t give up; I got stamina)
تسیلم نشو، تسلیم نشو، تسلیم نشو، نه نه نه
The greatest, the greatest alive
بهترین, بهترین کسی که زنده است
(Don’t give up, don′t give up, don’t give up; I got stamina)
تسیلم نشو، تسلیم نشو، تسلیم نشو، نه نه نه

اطلاعات اثر سیا - بهترین

آهنگ بهترین (The Greatest) نوزدهمین اثر از آلبوم سیا (Sia) به نام این بازیگریست (This Is Acting) می باشد که در سال 2016 با 19 ترک منتشر شده است.

پخش آنلاین آهنگ سیا - بهترین 0:00 / 0:00

آثار دیگر سیا


مشاهده همه
فرم ارسال نظر
نظر شما بعد از تایید نمایش داده می شود