ام اس بی موزیک
دانلود آهنگ David Bowie به نام Blackstar مشاهده کامل تصویر

دانلود آهنگ David Bowie به نام Blackstar

دانلود آهنگ David Bowie به نام Blackstar

تعداد بازدید: 2558

متن آهنگ David Bowie - Blackstar

متن و ترجمه آهنگ David Bowie Blackstar


در ویلا اورمن
In the Villa of Ormen
در ویلا اورمن
In the Villa of Ormen

یک شمع منزوی ایستاده است
Stands a solitary candle
در مرکز آن همه
At the centre of it all
در مرکز آن همه
At the centre of it all

چشمانت
Your eyes
در روز اعدام
On the day of execution
در روز اعدام
On the day of execution

فقط زنان زانو می زنند و لبخند می زنند
Only women kneel and smile
در مرکز آن همه
At the centre of it all
در مرکز آن همه
At the centre of it all

چشمانت
Your eyes
چشمانت
Your eyes
در ویلا اورمن
In the Villa of Ormen
در ویلا اورمن
In the Villa of Ormen

یک شمع منزوی ایستاده است
Stands a solitary candle
در مرکز آن همه
At the centre of it all
در مرکز آن همه
At the centre of it all
چشمانت
Your eyes
چشمانت
Your eyes
روزی که او درگذشت اتفاقی افتاد
Something happened on the day he died

روح یک متر بلند شد و کنار رفت
Spirit rose a metre and stepped aside
شخص دیگری جای او را گرفت و شجاعانه گریه کرد
Somebody else took his place, and bravely cried
من بلک استار هستم
I'm a Blackstar
من بلک استار هستم
I'm a Blackstar

چند بار فرشته می افتد؟
How many times does an angel fall?
چند نفر به جای بلند حرف زدن دروغ می گویند؟
How many people lie instead of talking tall?
او پا به زمین مقدس گذاشت
He trod on sacred ground
با صدای بلند به میان جمعیت گریه کرد
He cried loud into the crowd
من بلک استار هستم
I'm a Blackstar
من بلک استار هستم
I'm a Blackstar
من گانگستر نیستم
I'm not a gangster
نمی توانم پاسخ دهم چرا
I can't answer why
من یک بلک استار هستم
I'm a Blackstar
فقط با من برو
Just go with me
من ستاره فیلم نیستم
I'm not a filmstar
من تو را به خانه می برم
I'm-a take you home
من بلک استار هستم
I'm a Blackstar
گذرنامه و کفش خود را بردارید
Take your passport and shoes
من پاپ استار نیستم
I'm not a popstar
و آرامبخش های شما ، بو
And your sedatives, boo
من بلک استار هستم
I'm a Blackstar
شما در یک ظرف هستید
You're a flash in the pan
من یک ستاره عجیب نیستم
I'm not a marvel star
من همان بزرگم هستم
I'm the great I am
من یک ستاره سیاه هستم
I'm a blackstar
من یک ستاره سیاه هستم ، راه بالا ، آه عزیزم ، بازی دارم
I'm a blackstar, way up, oh honey, I've got game
من می بینم که خیلی سفید است ، بنابراین قلب باز آن درد است
I see right so white, so open-heart it's pain
من در رویاهایم عقاب می خواهم ، چشم هایم الماس
I want eagles in my daydreams, diamonds in my eyes
من بلک استار هستم
I'm a Blackstar
من بلک استار هستم
I'm a Blackstar
روزی که او درگذشت اتفاقی افتاد
Something happened on the day he died
روح یک متر بلند شد و کنار رفت
Spirit rose a metre and stepped aside
شخص دیگری جای او را گرفت و شجاعانه گریه کرد
Somebody else took his place, and bravely cried
من بلک استار هستم
I'm a Blackstar
من یک ستاره ستاره هستم
I'm a star star
من یک بلک استار هستم
I'm a Blackstar
نمی توانم پاسخ دهم چرا
I can't answer why
من گانگستر نیستم
I'm not a gangster
اما چطور می توانم به شما بگویم
But I can tell you how
من یک ستاره شعله ور نیستم
I'm not a flam star
ما وارونه به دنیا آمدیم
We were born upside-down
من یک ستاره ستاره هستم
I'm a star star
به روش اشتباه متولد شد
Born the wrong way 'round
من یک ستاره سفید نیستم
I'm not a white star
من بلک استار هستم
I'm a Blackstar
من گانگستر نیستم
I'm not a gangster
من بلک استار هستم
I'm a Blackstar
من بلک استار هستم
I'm a Blackstar
من یک پورن استار نیستم
I'm not a pornstar
من یک ستاره سرگردان نیستم
I'm not a wandering star
من بلک استار هستم
I'm a Blackstar
من بلک استار هستم
I'm a Blackstar
در ویلا اورمن
In the Villa of Ormen
یک شمع منزوی ایستاده است
Stands a solitary candle
در مرکز آن همه
At the centre of it all
چشمانت
Your eyes
در روز اعدام
On the day of execution
فقط زنان زانو می زنند و لبخند می زنند
Only women kneel and smile
در مرکز آن همه
At the centre of it all
چشمانت
Your eyes
چشمانت
Your eyes
پخش آنلاین آهنگ David Bowie - Blackstar 0:00 / 0:00

آثار دیگر David Bowie


مشاهده همه
فرم ارسال نظر
نظر شما بعد از تایید نمایش داده می شود