آهنگ های پیشنهادی

دانلود آهنگ دوآ لیپا و مایلی سایرس به نام زندانی

Prisoner, prisoner, locked up
زندانی، زندانی، در رو قفل کرده
Can’t get you off my mind, off my mind
نمی تونم تو رو از ذهنم بیرون (خارج) کنم، از ذهنم برو بیرون

عوامل اثر زندانی از دوآ لیپا و مایلی سایرس

جزئیات اثر
آهنگ زندانی (Prisoner) از دوآ لیپا و مایلی سایرس چهاردهمین اثر از آلبوم دوآ لیپا (Dua Lipa) به نام نوستالژی آینده می باشد که در سال 2021 در نسخه معمولی (2020) و مهتاب (2021) منتشر شد.

متن آهنگ دوآ لیپا و مایلی سایرس به نام زندانی

[Intro: Miley Cyrus]

Prisoner, prisoner, locked up
زندانی، زندانی، در رو قفل کرده
Can’t get you off my mind, off my mind
نمی تونم تو رو از ذهنم بیرون (خارج) کنم، از ذهنم برو بیرون
Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah
خدا می‌دونه که من میلیون ها بار سعی کردم، میلیون ها بار، اوه-وااو
Why can’t you, why can’t you just let me go?
چرا نمی تونی، چرا نمیذاری من برم؟

[Verse 1: Dua Lipa & Miley Cyrus]

Strung out on a feeling, my hands are tied
یه حسی بهم میگه که دستام بسته شده
Your face on my ceiling, I fantasize
صورتت رو توی سقف ام (توی ذهنم یا سرم) تصور می‌کنم
Oh, I can’t control it, I can’t control it (I can’t control it)
اوه، نمیتونم کنترلش کنم، نمیتونم کنترلش کنم
I try to replace it with city lights
سعی می‌کنم با چراغ‌های شهر عوضش کنم (بهت فکر نکنم)
I’ll never escape it, I need the high
من هرگز از اون فرار نمیکنم، من به سطح بالا احتیاج دارم
Oh, I can’t control it, I can’t control it (Oh)
اوه، نمیتونم کنترلش کنم، نمیتونم کنترلش کنم

[Pre-Chorus: Miley Cyrus]

You keep making it harder to stay
تو این کار رو سخت‌تر می‌کنی که بمونی
But I still can’t run away
اما من هنوز نمیتونم فرار کنم
I gotta know why can’t you, why can’t you just let me go?
من باید بدونم که چرا تو نمی‌تونی به من اجازه بدی که برم؟

[Chorus: Dua Lipa & Miley Cyrus]

(دوبار تکرار)
Prisoner, prisoner, locked up
زندانی، زندانی، در رو قفل کرده
Can’t get you off my mind, off my mind
نمی تونم تو رو از ذهنم بیرون (خارج) کنم، از ذهنم برو بیرون
Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah
خدا می‌دونه که من میلیون ها بار سعی کردم، میلیون ها بار، اوه-وااو
Why can’t you, why can’t you just let me go?
چرا نمی تونی، چرا نمیذاری من برم؟

[Verse 2: Miley Cyrus]

I tasted Heaven, now I can’t live without it
خدا رو شکر، حالا نمی‌تونم بدون اون زندگی کنم
I can’t forget you and your love is the loudest
من نمی‌تونم تو رو فراموش کنم و عشق تو از همه بلند و بزرگتره
Oh, I can’t control it, I can’t control it (Can’t control it)
اوه، من نمی‌تونم اون رو کنترل کنم، نمی‌تونم اون رو کنترل کنم

[Pre-Chorus: Dua Lipa, Miley Cyrus, Both]

You keep making it harder to stay (Oh, ah)
تو این کار رو سخت‌تر می‌کنی که بمونی (اوه، اه)
But I still can’t run away
اما من هنوز نمیتونم فرار کنم
I gotta know, why can’t you, why can’t you just let me go?
من باید بدونم، تو چرا نمی‌تونی به من اجازه بدی که برم؟

[Chorus: Miley Cyrus, Dua Lipa, Both]

(دوبار تکرار)
Prisoner, prisoner, locked up
زندانی، زندانی، در رو قفل کرده
Can’t get you off my mind, off my mind
نمی تونم تو رو از ذهنم بیرون (خارج) کنم، از ذهنم برو بیرون
Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah
خدا می‌دونه که من میلیون ها بار سعی کردم، میلیون ها بار، اوه-وااو
Why can’t you, why can’t you just let me go?
چرا نمی تونی، چرا نمیذاری من برم؟

[Outro: Miley Cyrus, Dua Lipa & Both]

Can’t get you off my mind
نمی تونم تو رو از ذهنم بیرون کنم
Why can’t you just let me go?
چرا نمیذاری برم؟
Million times
یه میلیون بار
I wanna know why can’t you, why can’t you (x2)
من می خوام بدونم چرا نمی تونی، چرا نمی تونی
I gotta know why can’t you, why can’t you just let me go?
من باید بدونم که چرا تو نمی‌تونی به من اجازه بدی که برم؟
پخش آنلاین آهنگ دوآ لیپا و مایلی سایرس به نام زندانی
0:00
0:00
تبلیغات
۱۵ بهمن ۱۴۰۱
نظرات
دانلود آهنگ | ام اس بی موزیک