ام اس بی موزیک

David Bowie

دانلود آهنگ David Bowie به نام I Can’t Give Everything Away

175

دانلود آهنگ David Bowie به نام I Can’t Give Everything Away

Download Music David Bowie – I Can’t Give Everything Away

من می دانم که چیزی بسیار اشتباه است
I know something is very wrong
پست برای آهنگ های ولخرج برمی گردد
The post returns for prodigal songs
با هارک های خاموشی با موز گل
With blackout harks with flowered muse

دانلود آهنگ David Bowie به نام I Can’t Give Everything Away

دانلود آهنگ David Bowie به نام Lazarus

603

دانلود آهنگ David Bowie به نام Lazarus

Download Music David Bowie – Lazarus

اینجا را نگاه کن ، من در بهشت ​​هستم
Look up here, I’m in heaven
من زخم هایی دیده ام که دیده نمی شوند
I’ve got scars that can’t be seen
من درام دارم ، دزدیده نمی شود
I’ve got drama, can’t be stolen

دانلود آهنگ David Bowie به نام Lazarus

دانلود آهنگ David Bowie به نام Dollar Days

231

دانلود آهنگ David Bowie به نام Dollar Days

Download Music David Bowie – Dollar Days

دختران نقدی مرا رنج می دهند ، هیچ دشمنی ندارم
Cash girls suffer me, I’ve got no enemies
دارم میرم پایین
I’m walking down
چیزی برای ملاقات نیست
It’s nothing to meet
چیزی برای دیدن نیست
It’s nothing to see

دانلود آهنگ David Bowie به نام Dollar Days

دانلود آهنگ David Bowie به نام Girl Loves Me

266

دانلود آهنگ David Bowie به نام Girl Loves Me

Download Music David Bowie – Girl Loves Me

مهمانی تا سه شنبه ، نود ولوست
Party up moodge, ninety vellocet round on Tuesday
واقعی ربودن سرگیجه بد و عصبانیت
همه همسایگان ، پنجشنبه
Real bad dizzy snatch making
all the homies mad, Thursday
پوپو تا جمعه کورکورانه در سوراخ سوراخ سوراخ می شود
Popo blind to the polly in the hole by Friday

دانلود آهنگ David Bowie به نام Girl Loves Me