آهنگ های پیشنهادی

دانلود آهنگ تیلور سوئیفت به نام رنگ عنابی

The burgundy on my t-shirt
رنگ شرابی روی تی شرتم
When you splashed your w–e into me
وقتی نوشیدنی رو روی من پاشیدی
And how the blood rushed into my cheeks

عوامل اثر رنگ عنابی از تیلور سوئیفت

ترانه سرا : تیلور سوئیفت ، آهنگ ساز : تیلور سوئیفت ، تنظیم کننده : تیلور سوئیفت
جزئیات اثر
آهنگ رنگ عنابی (Maroon) دومین اثر از آلبوم تیلور سوئیفت (Taylor Swift) به نام نیمه شب ها (Midnights) می باشد که در سال 2022 با 13 ترک منتشر شده است.

متن آهنگ تیلور سوئیفت به نام رنگ عنابی

[Verse 1]
When the morning came
وقتی صبح شد ما
We were cleaning incense off your vinyl shelf
داشتيم عود رو از قفسه صفحه‌هاى گرامافون تو پاک مي‌كرديم
‘Cause we lost track of time again
چون دوباره گذر زمان از دستمون در رفت بود
Laughing with my feet in your lap
پاهام توی بغلت بودو میخندیدم
Like you were my closest friend
انگاری که تو نزدیک ترین و صمیمی ترین دوستم بودی
“How’d we end up on the floor, anyway?” you say
ازت ميپرسم: “راستى چيشد كه كارمون به كف زمين رسيد؟ تو ميگى
“Your roommate’s cheap-ass screw-top rosé, that’s how”
رُزِی زپرتی به دردنخور هم اتاقی توئه، اینطوری
I see you every day now
من حالا هر روز میبینمت

[Chorus]
And I chose you
و من تورو انتخاب کرده بودم
The one I was dancing with
اونی که داشتم باهاش میرقصیدم
In New York, no shoes
توی نیویورک، بدون کفش
Looked up at the sky and it was The burgundy on my t-shirt
به آسمان نگاه کردم، به رنگ شرابی روی تی شرتم بود
When you splashed your w–e into me
وقتی نوشیدنی رو روی من پاشیدی
And how the blood rushed into my cheeks
و خون سریع به گونه هام رفت (گونه هام سرخ شد)
So scarlet, it was
خیلی سرخ بود
The mark thеy saw on my collarbone
علامتی که آنها روی استخوان ترقوه‌ی من دیدند
The rust that grew bеtween telephones
زنگاری که بین تلفن ها رشد میکنه
(زنگ زدگی تلفن نشان می‌دهد که چگونه فاصله در رابطه باعث از بین رفتن آن می‌شود زیرا بسیاری از روابط از راه دور از طریق تلفن انجام می‌شود. همچنین زنگ زدگی در معرض آب ایجاد می‌شود و می‌تواند به نحوه جدایی آنها توسط اقیانوس اطلس اشاره کند)
The lips I used to call home
لب هایی که خانه صداشون میکردم
So scarlet, it was maroon
خیلی سرخ، رنگ عنابی بود

[Verse 2]
When the silence came
وقتی سکوت حاکم میشه
We were shaking, blind and hazy
داشتیم کور و گیج میلرزیدیم
How the hell did we lose sight of us again?
چطور دوباره دیدمون رو نسبت به خودمون از دست دادیم؟
Sobbing with your head in your hands
گریه کنان سرت را گرفته بودی
Ain’t that the way sh*t always ends?
مگه چرندیات همیشه اینطوری به پایان نمیرسن؟
You were standing hollow-eyed in the hallway
تو با چشمان گود افتاده در راهرو ایستاده بودی
Carnations you had thought were roses, that’s us
میخک هایی که فکر میکردی گل رز بودن، این چیزیه که ما هستیم
I feel you, no matter what
تو رو [در قلبم] حس میکنم، مهم نیست چی بشه
The rubies that I gave up
یاقوت های سرخی که ازشون دست کشیدم

[Chorus]
And I lost you
و من تو رو از دست دادم
The one I was dancing with
اونی که داشتم باهاش میرقصیدم
In New York, no shoes
توی نیویورک، بدون کفش
Looked up at the sky and it was (Maroon) The burgundy on my t-shirt
به آسمان نگاه کردم، (قرمز آلبالایی) به رنگ شرابی روی تی شرتم بود
When you splashed your w–e into me
وقتی نوشیدنی رو روی من پاشیدی
And how the blood rushed into my cheeks
و خون سریع به گونه هایم رفت (گونه هام سرخ شد)
So scarlet, it was (Maroon)
خیلی سرخ، (رنگ عنابی) بود
The mark thеy saw on my collarbone
علامتی که روی استخوان ترقوه دیده میشه
The rust that grew bеtween telephones
زنگاری که بین تلفن ها رشد میکنه
The lips I used to call home
لب هایی که خونه صداشون میکردم
So scarlet, it was maroon
خیلی سرخ، رنگ عنابی بود

[Bridge]
And I wake with your memory over me
و من بیدار شدم با خاطره ی تو كه احاطم كرده بود
That’s a real fucking legacy, legacy (It was maroon)
این یه میراث واقعی لعنتیه، میراث (رنگ عنابی بود)
And I wake with your memory over me
و من بیدار شدم با خاطره ی تو كه احاطم كرده بود
That’s a real fucking legacy to leave
این یه میراث واقعی برای ترک کردن و رفتن بود

[Chorus]
The burgundy on my t-shirt
رنگ شرابی روی تی شرتم
When you splashed your w–e into me
وقتی نوشیدنی رو روی من پاشیدی
And how the blood rushed into my cheeks
و خون سریع به گونه هایم رفت (گونه هام سرخ شد)
So scarlet, it was maroon
خیلی سرخ، رنگ عنابی بود
The mark thеy saw on my collarbone
علامتی که روی استخوان ترقوه دیده میشه
The rust that grew bеtween telephones
زنگاری که بین تلفن ها رشد میکنه
The lips I used to call home
لب هایی که خانه صداشون میکردم
So scarlet, it was maroon
خیلی سرخ، رنگ عنابی بود

[Outro]
It was maroon
رنگ عنابی بود
It was maroon
رنگ عنابی بود
پخش آنلاین آهنگ تیلور سوئیفت به نام رنگ عنابی
0:00
0:00
تبلیغات
۱ بهمن ۱۴۰۲ 48 نمایش ۰
نظرات
دانلود آهنگ | ام اس بی موزیک