ام اس بی موزیک

دانلود آهنگ Imagine Dragons به نام Dragons Yesterday

دانلود آهنگ Imagine Dragons به نام Dragons Yesterday

تعداد بازدید: 1348

متن آهنگ Imagine Dragons - Yesterday

متن آهنگ Imagine Dragons Yesterday


Here's to my future
این به سلامتی آینده‌م
Here's to my Yesterday
به سلامتی دیروز‌م
Here's to change
به سلامتی تغییر‌م
Oh, here's to my Yesterday
اوه به سلامتی دیروزم
No tomorrow without a Yesterday
بدون دیروز فردایی وجود نداره
Here's to my future
این به سلامتی آینده‌م
Goodbye to Yesterday
با دیروز خداحافظی کنb
All these years I've been searching
همه این سال‌ها در حال جست‌و‌جو بودم
For who I'm supposed to be
برای کسی که باید باشم
All this time I've been wasting
تمام این زمانی که هدر دادم
'Cause I was right in front of me
چون درست جلوی خودم بودم
Oh, it's a crooked old tradition
اوه، این یه سنت قدیمی نادرسته
By a masterful magician
با استادی یه جادوگر
But in all this trouble I've met
ولی با این همه مشکلاتی که باهاشون رو به رو شدم
I haven't got one single regret, no
یک ذره پشیمانی نداشتم، نه
Here's to my future
این به سلامتی آینده‌م
Here's to my Yesterday
به سلامتی دیروز‌م
Here's to change
به سلامتی تغییر‌م
Oh, here's to my Yesterday
اوه به سلامتی دیروزمb i

No tomorrow without a Yesterday
بدون دیروز فردایی وجود نداره
Here's to my future
این به سلامتی آینده‌م
Goodbye to Yesterday
با دیروز خداحافظی کنb
Yesterday
دیروزby
Oh, I am a hopeless crash collision
جوری ضربه دیدم که بهم امیدی نیست
'Cause I'm a hostage to my pride
چون گروگان غرور خودم شدم
And by my own volition
و با خواست و اراده ی خودم
I've been a saint, I've been
the truth, I've been the lie
آدم مقدسی بودم، خود حقیقت بودم، خودت دروغ بودم
Oh, it's a crooked old tradition
اوه، این یه سنت قدیمی نادرسته
By a masterful magician
با استادی یه جادوگر
But in all this trouble I've met
ولی با این همه مشکلاتی که باهاشون رو به رو شدم
I haven't got one single regret, no
یک ذره پشیمانی نداشتم، نه
Here's to my future
این به سلامتی آینده‌م
Here's to my Yesterday
به سلامتی دیروز‌م
Here's to change
به سلامتی تغییر‌م
Oh, here's to my Yesterday
اوه به سلامتی دیروزمb i
No tomorrow without a Yesterday
بدون دیروز فردایی وجود نداره
Here's to my future
این به سلامتی آینده‌م
Goodbye to Yesterday
با دیروز خداحافظی کنb
Yesterday
دیروزby
A new day, you can go
یه روز جدید تو میتونی بری
You can do anything you wanna
تو میتونی هر کاری که میخوای رو بکنی
It's your play, swing low
این بازی توئه،
Go high anywhere you wanna
به سمت بالا به هر جا که خواستی برو

You can reach for the moon
می‌تونی به ماه برسی
Anywhere your dreams could take you
هرجایی که رویاهات میتونن تو رو ببرن
Go astray, fade away
منحرف شو، ناپدید شو
Just leave it to Yesterday
فقط به عهد‌ه‌ی دیروز بسپار
Here's to my future
این به سلامتی آینده‌م
Here's to my Yesterday
به سلامتی دیروز‌م
Here's to change
به سلامتی تغییر‌م
Oh, here's to my Yesterday
اوه به سلامتی دیروزمb i
No tomorrow without a Yesterday
بدون دیروز فردایی وجود نداره
Here's to my future
این به سلامتی آینده‌م
Goodbye to Yesterday
با دیروز خداحافظی کنb
Yesterday
دیروزby
پخش آنلاین آهنگ Imagine Dragons - Yesterday 0:00 / 0:00

آثار دیگر Imagine Dragons


مشاهده همه
فرم ارسال نظر
نظر شما بعد از تایید نمایش داده می شود