ام اس بی موزیک

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Not Today

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Not Today

تعداد بازدید: 7090

متن آهنگ Imagine - Dragons Not Today

متن آهنگ Imagine Dragons Not Today


There she goes in front of me
اون میاد و از جلوم رد میشه
Take my life and set me free again
زندگیمو میگره و منو دوباره آزاد میکنه
We'll make a memory out of it
ما ازش خاطره خواهیم ساخت
Holy road is at my back
یک جاده مقدس پشتمه
Don't look on, take me back again
بهش نگاه نکن، منو دوباره بگیر
We'll make a memory out of it
ما ازش خاطره خواهیم ساخت
We finally fall apart and we break each other's hearts
آخرش ما از هم جدا میشیم و قلب همو میشکونیم
If we wanna live young love we better start today
اگه ما میخوایم جوانیمون رو تو عشق
بگذرونیم بهتره امروز شروع کنیم
It's gotta get easier, oh easier somehow
این داره ساده تر میشه، اوه یک جورایی ساده تر میشه
Cause I'm falling, I'm falling
چون من دارم عاشق میشم، دارم عاشق میشم
Oh easier and easier somehow
اوه یک جورایی ساده تر و ساده تر میشه
Oh I'm calling, I'm calling
اوه من دارم صدات میزنم، من صدات میزنم
And it isn't over unless it is over
و این تموم نمیشه مگر اینکه این آخرش باشه
I don't wanna wait for that
من نمیخوام (برای آخرش) صبر کنم
It's gotta get easier and easier somehow
این باید یه جورایی ساده تر و ساده تر بشه
But Not Today
ولی امروز نه
Not Today
امروز نه
There she goes in front of me
اون میاد و از جلوم رد میشه

Take my life, set me free again
زندگیم رو میگیره، منو دوباره آزاد میکنه
We'll make a memory out of it
ما ازش خاطره خواهیم ساخت
Holy road was at my back
یک راه مقدس پشتم بود
Don't look on, take me back again
بهش نگاه نکن، منو دوباره بگیر
We'll make a memory out of it
ما ازش خاطره خواهیم ساخت
We finally fall apart and we break each other's hearts
آخرش ما از هم جدا میشیم و قلب همو میشکونیم
If we wanna live young love we better start today
اگه ما میخوایم جوانیمون رو تو عشق بگذرونیم بهتره امروز شروع کنیم
It's gotta get easier, oh easier somehow
این داره ساده تر میشه، اوه یک جورایی ساده تر میشه
Cause I'm falling, I'm falling
چون من دارم عاشق میشم، دارم عاشق میشم
Oh easier and easier somehow
اوه یک جورایی ساده تر و ساده تر میشه
Oh I'm calling, I'm calling
اوه من دارم صدات میزنم، من صدات میزنم
And it isn't over unless it is over
و این تموم نمیشه مگر اینکه این آخرش باشه
I don't wanna wait for that
من نمیخوام (برای آخرش) صبر کنم
It's gotta get easier and easier
این داره ساده تر و ساده تر میشه
So come with me
پس با من بیا
You'll come with me ey
تو با من خواهی آمد
So come with me
پس با من بیا
You'll come with me ey
تو با من خواهی آمد
Not Today
امروز نه
Not Today
امروز نه
Not Today
امروز نه
Not Today
امروز نه

It's gotta get easier and easier somehow
این باید یه جورایی ساده تر و ساده تر بشه
Cause I'm falling, I'm falling
چون من دارم عاشق میشم، دارم عاشق میشم
And easier and easier somehow
و یک جورایی ساده تر و ساده تر میشه
Oh I'm calling and calling
اوه من دارم صدات میزنم و صدات میزنم
And it isn't over unless it is over
و این تموم نمیشه مگر اینکه این آخرش باشه
I don't wanna wait for that
من نمیخوام (برای آخرش) صبر کنم
It's gotta get easier and easier somehow
این باید یه جورایی ساده تر و ساده تر بشه
It's gotta get easier and easier somehow
این باید یه جورایی ساده تر و ساده تر بشه
Not Today
امروز نه
Not Today
امروز نه
Not Today
امروز نه
Not Today
امروز نه
Not Today
امروز نه
پخش آنلاین آهنگ Imagine - Dragons Not Today 0:00 / 0:00

آثار دیگر Imagine


مشاهده همه
فرم ارسال نظر
نظر شما بعد از تایید نمایش داده می شود
لیست نظرات
 • MaryamNovember 4, 2021
  بهترین❤❤ منو یاد لو و ویل میندازه?
  • بهزادApril 27, 2022
   لو و ویل تو اون میدون کوچیک تو پاریس...
 • لوAugust 11, 2022
  عالی :) ...