ام اس بی موزیک

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Walking The Wire

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons Walking The Wire

تعداد بازدید: 2151

متن آهنگ Imagine - Dragons Walking The Wire

متن و ترجمه آهنگ Imagine Dragons Walking The Wire


Do you feel the same
when I'm away from you?
وقتی که ازت دورم،تو هم مثل من احساس میکنی؟
Do you know the line
that I'd walk for you?
مسیر هایی که به خاطر تو قدم برداشتم رو میدونی؟
We could turn around and
we could give it up
میتونستیم برگردیم میتونستیم تسلیمش بشیم
But we'll take what comes
take what comes
ولی ما چیزی که اتفاق میوفته رو قبول میکنیم
اتفاقی که میوفته رو قبول میکنیم
Oh, the storm is
raging against us now
آه، طوفان اکنون در برابر ما خشمگین است
If you're afraid of falling
then don't look down
آگه از سقوط میترسی به پایین نگاه نکن
But we took the step
oh, we took the leap
ولی ما قدم برداشتیم، اوه، ما قدم برداشتیم
And we'll take what comes
take what comes
و ما چیزی که اتفاق میوفته رو قبول میکنیم
اتفاقی که میوفته رو قبول میکنیم
Feel the wind in your hair
باد رو توی موهات احساس کن
Feel the rush way up here
شتابی که بهت جهت میده رو احساس کن
We're Walking the Wire, love
ما داریم رو سیم قدم برمیداریم،عشق
We're Walking the Wire, love
ما داریم رو سیم قدم برمیداریم،عشق
We couldn't be higher, up
میتونستیم بالاتر باشیم بابا
We're Walking the Wire
wire, wire
ما داریم قدم برمی داریم رو سیم،سیم،سیم
There's nights we had
to just walk away
ما شبایی فقط بره رفتن داشتیم

And there's tears we'll cry
but those tears will fade
و اشکایی که میریزم و اونا پنهون میشن
It's a price you pay
when it comes to love
این بهایی که وقتی داری عاشق میشی باید بپردازی
And we'll take what comes
take what comes
و ما چیزی که اتفاق میوفته رو قبول میکنیم
اتفاقی که میوفته رو قبول میکنیم
Feel the wind in your hair
باد رو توی موهات احساس کن
Feel the rush way up here
شتابی که بهت جهت میده رو احساس کن
We're Walking the Wire, love
ما داریم رو سیم قدم برمیداریم،عشق
We're Walking the Wire, love
ما داریم رو سیم قدم برمیداریم،عشق
We couldn't be higher, up
میتونستیم بالاتر باشیم بابا
We're Walking the Wire, wire, wire
ما داریم قدم برمی داریم رو سیم،سیم،سیم
So look out down below
پس به پایین نگاه کن
Look out down below
به پایین نگاه کن
Look out down below
به پایین نگاه کن
Walking the Wire, wire, wire
که قدم میزنیم روی سیم،سیم،سیم
So look out down below
پس به پایین نگاه کن
Oh, I'll take your hand
when thunder roars
او من دستتو میگیرم وقتی رعدوبرق عرش کنه
And I'll hold you close
I'll stay the course
و من دست تو نزدیک نگه میدارم من تو مسیر میمونم
I promise you from up above
از این بالا به تو قول می دهم
That we'll take what comes
take what comes, love
ولی ما چیزی که اتفاق میوفته رو قبول میکنیم
اتفاقی که میوفته رو قبول میکنیم

We're Walking the Wire, love
ما داریم رو سیم قدم برمیداریم،عشق
We're Walking the Wire, love
ما داریم رو سیم قدم برمیداریم،عشق
We couldn't be higher, up
میتونستیم بالاتر باشیم بابا
We're Walking the Wire, wire, wire
ما داریم قدم برمی داریم رو سیم،سیم،سیم
So look out down below
پس به پایین نگاه کن
Look out down below
به پایین نگاه کن
Look out down below
به پایین نگاه کن
Walking the Wire, wire, wire
که قدم میزنیم روی سیم،سیم،سیم
So look out down below
پس به پایین نگاه کن
پخش آنلاین آهنگ Imagine - Dragons Walking The Wire 0:00 / 0:00

آثار دیگر Imagine


مشاهده همه
فرم ارسال نظر
نظر شما بعد از تایید نمایش داده می شود