ام اس بی موزیک

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons I Don’t Know Why

دانلود آهنگ Imagine به نام Dragons I Don’t Know Why

تعداد بازدید: 6038

متن آهنگ Imagine - Dragons I Don't Know Why

متن و ترجمه آهنگ Imagine Dragons I Don't Know Why
We could be strangers in the night
ما میتونستیم در شب غریبه باشیم
We could be passing in
the shadowstranslate
We couldn't be closer if we tried
نمیتونستیم نزدیک تر بشیم اگه تلاش میکردیم
When we're caught in
the headlightstranslate
We could be faces in the crowd
ما میتونیم چهره های توی جمعیت باشیم
We could be passing in the
shadowstranslate
Loving the risk of being foundtranslate
When we're caught in the
eadlightstranslate
Dangerous
خطرناک
Your love is always dangerous
عشق تو همیشه خطرناکه
And now I'm lost in us
و حالا من در ما گم شدم
We're living in a lie of trust
ما در یک اعتماد دروغین زندگی میکنیم
I don't know why
نمیدونم چرا
But I guess it's got something
to do with you
ولی فکر کنم این مربوط به توئه
To do with youtranslate
I don't know why
نمیدونم چرا
But I guess it's got something
to do with you
ولی فکر کنم این مربوط به توئه
To do with youtranslate
I was a vacant alibi
من یک بهانه تو خالی بودم
Trading the truth in for a lie, oh
حقیقتو با یه دروغ مبادله میکردم

We were the essence of desiretranslate
And we're caught in the
headlightstranslate
Dangerous
خطرناک
Your love is always dangerous
عشق تو همیشه خطرناکه
And now I'm lost in us
و حالا من در ما گم شدم
We're living in a lie of trust
ما در یک اعتماد دروغین زندگی میکنیم
I don't know why
نمیدونم چرا
But I guess it's got something
to do with you
ولی فکر کنم این مربوط به توئه
To do with youtranslate
I don't know why
نمیدونم چرا
But I guess it's got something
to do with you
ولی فکر کنم این مربوط به توئه
To do with youtranslate
I don't know why
نمیدونم چرا
But I guess it's got something
to do with you
ولی فکر کنم این مربوط به توئه
To do with youtranslate
I don't know why
نمیدونم چرا
But I guess it's got something
to do with you
ولی فکر کنم این مربوط به توئه
To do with youtranslate
Tell me that you love me
بهم بگو که عاشقمی
Tell me that you love me
بهم بگو که عاشقمی
Tell me that you love me
بهم بگو که عاشقمی
Tell me that you love me
بهم بگو که عاشقمی
Tell me that you love me
بهم بگو که عاشقمی
Dangerous
خطرناک
Tell me that you love me
بهم بگو که عاشقمی
Tell me that you love me
بهم بگو که عاشقمی
Your love is always dangerous
عشق تو همیشه خطرناکه

Tell me that you love me
بهم بگو که عاشقمی
I don't know why
نمیدونم چرا
I don't know why
نمیدونم چرا
But I guess it's got something
to do with you
ولی فکر کنم این مربوط به توئه
To do with youtranslate
I don't know why
نمیدونم چرا
But I guess it's got something
to do with you
ولی فکر کنم این مربوط به توئه
To do with youtranslate
I don't know why
نمیدونم چرا
But I guess it's got something
to do with you
ولی فکر کنم این مربوط به توئه
To do with youtranslate
I don't know why
نمیدونم چرا
But I guess it's got something
to do with you
ولی فکر کنم این مربوط به توئه
To do with you
پخش آنلاین آهنگ Imagine - Dragons I Don't Know Why 0:00 / 0:00

آثار دیگر Imagine


مشاهده همه
فرم ارسال نظر
نظر شما بعد از تایید نمایش داده می شود
لیست نظرات
  • رستاJune 23, 2024
    عالی